CMR Hosting
Pružatelj internet usluga
Kontakt
+385 95 90 50 767
Podrška korisnicima
support@cmr-hosting.com

Blokiranje IP adrese

Pristup stranici možete blokirati preko IP Blocker do kojeg možete doći u Security tabu unutar cPanela.

U prazan prozor upisujete IP adresu ili domenu koju želite blokirati. IP adrese možete unijeti kao samostalnu IP adresu tipa: 123.456.789.123 ili kao IP range 12.6.8.9-12.6.8.60 (za blokiranje cijelog ISP-a).


Recommended Posts

Close