CMR Hosting
Pružatelj internet usluga
Kontakt
+385 95 90 50 767
Podrška korisnicima
support@cmr-hosting.com

Kako je moguće provjeriti iskorištenost prostora na disku i potrošnju prometa?

Iskorištenost diskovnog prostora i potrošnju prometa moguće je provjeriti unutar cPanel-a ili klijent zone.

Prijavite se na vaš cPanel zatim sa desne strane pronađite ikonicu koja izgleda kao na slici ispod na kojoj piše Dashboard kada postavite vaš miš na nju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatim kliknite na opciju Dashboard i bit će vam prikazana potrošnja vašeg web prostora, prometa, MySQL baza i sl. kao i opcije za brzo admistriranje vašeg hosting naloga.

Statistiku potrošnje vašeg diskovnog prostora i mjesečnog prometa možete pogledati i na klijent zoni.

Prijavite se na klijent zonu, zatim kliknite na Usluge i odaberite opciju Moje usluge. Zatim u tabelarnom prikazu vaših aktivnih usluga odaberite hosting nalog za koji želite pregledati statistiku i kliknite na njega. Nakon što kliknete prikazati će vam se panel na kojem možete pogledati pregled potrošnje kao i ostale opcije za brzo administriranje vašeg hosting naloga.


Recommended Posts

Close